Puhastusteenused I ZEP Service

Teenindus: (+372) 515 7849

Küttesüsteemide läbipesu ja hooldus

kuttesusteemide_labipesu

Miks üldse teha küteesüsteemide läbipesu?

Selleks, et vältida küttesüsteemidesse aja jooksu kogunenud mustust (katlakivi, rooste ja muda), mis vähendab soojuse ülekannet, tekitab ummistusi ja ei lase küttesüsteemil enam normaalselt töötada. ZEP vahenditega on küttesüsteemide läbipesu lihtne ja seda saab teostada nii kütteperioodil või kütteperioodi välisel ajal.

Mis vahe on küttesüsteemide läbipesul ja hooldusel?

Küttesüsteemi läbipesu

Kui küttesüsteem on pikemat aega hooldamata, siis tekib sinna katlakivi, korrosiooni ja muda. Katlakivi pidurdab soojuse ülekannet, tõusevad kulud ja väheneb sooja saadavus.

Katlakivi kihi paksus mõjutab energiakulu kasvu:

1mm = 4%

4mm = 10%

10mm = 50%

Korrosiooni tulemusena võivad tekkida lekked, millega kaasnevad süsteemist vee kaod ja süsteemi täitmisega lisandub vees olevate soolade hulk s.t täiendavat katlakivi teket. Korrosioon tekkeks on mitmeid põhjustajaid (hooldamata vesi, hapnik, katlakivist põhjustatud temperatuuri tõus, kasutatakse trassis mustmetalli või üheaegselt erinevaid metalle jne.), kuid selle lõpp produktiks on muda, mis omakorda on mitmete kütteprobleemide tekitajaks. Küttesüsteemi pesemisel kulub tavaliste kemikaalidega 2,5-3,5kg. ainet 1kg. katlakivi eemaldamiseks aga ZEP 1kg läbipesuainet eemaldab 1kg katlakivi ja samaaegsel muda materjale kahjustamata peatades korrosiooni.

Küttesüsteemi hooldus

Järjepidev hooldus tagab süsteemi tulemusliku töötamise ja kulude optimeerimise. Parim viis on hooldada süsteemi vett, ja selleks ZEP pakub konservanti, mida saab lisada trassi- või kaevuveele 1-2% mahust ja mida lisatakse aastas 1% juurde. Selle tulemusena ei kinnitu katlakivi pindadele, ei teki korrosiooni ega muda. Soovi korral saate tellida meilt terviklahenduse. Vaata teenuseid siit